เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 16 ส.ค. เอสรา 2:1-70

มีการบันทึกรายชื่อของคนอิสราเอลที่ตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลน 70 ปี ที่ได้เดินทางกลับมายังเยรูซาเล็ม จำนวน 42,360 คน ภายใต้การนำของเศรุบบาเบลและพวกอีก 10 คน พระเจ้ามิได้ทรงลืมพวกเขาไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาๆ คนที่เคยเป็นข้าราชการซาโลมอน ปุโรหิต คนเลวี พระเจ้าทรงนำเขาเหล่านี้กลับมายังแผ่นดินบ้านเกิด เพื่อสร้างพระนิเวศของพระองค์ คุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงจดจำชื่อของคุณได้ พระองค์ไม่เคยลืมคุณแม้แต่นาทีเดียว และพระองค์เดินไปพร้อมกันคุณเมื่อวานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *