เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. เอสรา 4:1-24

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเยรูซาเล็มนั้น ได้ทำให้ชาวยิวยูดาห์ท้อถอย และกลัวที่จะสร้างพระวิหาร (ข้อ 4)  เช่นเดียวกันเมื่อเราจะทำงาน หรือพันธกิจของพระเจ้า มักจะเกิดการต่อต้านเสมอ อาจจะมาจากผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า หรือจากวิญญาณชั่ว การต่อต้านและขัดขวางอาจมาในรูปแบบ ทำทีมาเป็นมิตร (ข้อ 2)  หรือทำให้ท้อใจ ทำให้กลัว (ข้อ 4)  อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ ที่จะยืนหยัดในความเชื่อ เป็นเกลือและแสงสว่างในจุดที่คุณยืนอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *