เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. เอสรา 8:1-36

การอดอาหารและอธิษฐาน ไม่ได้เป็นการกดดันให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรา แต่เป็นการทำให้ใจเราจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เราวิงวอนต่อพระเจ้า เป็นการถ่อมตัวลงต่อพระเจ้า แสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพียงผู้เดียว ไม่พึ่งมนุษย์ หรือความสามารถ หรือกำลัง หรือเส้นสาย หรือเงินทอง  แต่ขอพึ่งพระเจ้าเท่านั้น ลองอดอาหารสักมื้อในวันนี้และใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *