เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 23 ส.ค. เอสรา 9:1-15

ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่คือ การที่คนอิสราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ (ข้อ 2) การกระทำเช่นนี้เป็นข้อห้ามในธรรมบัญญัติของพระเจ้า (อพยพ 34:11-16) ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน อธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมคู่พระพรที่จะเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนกัน ถ้าคุณยังไม่แต่งงานแต่กำลังคบกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณจัดการกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *