เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. โอบาดีห์ 1-26

“ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง เจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหิน ที่อาศัยของเจ้าอยู่สูง เจ้ารำพึงอยู่ในใจว่า “ผู้ใดจะให้เราลงมายังพื้นดิน” (ข้อ 3) เอโดมถึงทำลายเพราะความเห่อเหิม ความหยิ่งผยอง ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณมีความเห่อเหิม ความหยิ่งผยองในเรื่องใดบ้าง อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะไม่เป็นเหมือนเอโดม ที่ถูกความเห่อเหิม ความหยิ่งผยองกลืนกินชีวิตจนพังพินาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *