เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. มีคาห์ 2:1-13

มีคาห์พูดถึง คำสอนผิดที่เกิดขึ้นในเวลานั้น มีการสอนว่า พระเจ้าจะไม่ลงโทษเราหรอก (ข้อ 6) บาปเล็กๆ พระเจ้าไม่ว่าอะไรหรอก (ข้อ 11) ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักร หรือมีบทบาทเป็นผู้สอนในคริสตจักร ขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะไม่ตีความพระคัมภีร์ตามใจตนเอง แต่จะสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาตามหลักพระคัมภีร์ สำหรับคุณที่เป็นผู้เรียน อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล อาจารย์ ครูสอนรวีฯ ผู้นำกลุ่มเซลของคุณที่จะสอนในสิ่งที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *