เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 30 ส.ค. มีคาห์ 4:1-13

ในข้อที่ 2 หนุนใจให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า เพื่อให้พระองค์สอน และเราจะทำตาม คุณมีท่าทีอย่างไรในการเข้าเฝ้าพระเจ้าทั้งในชีวิตส่วนตัว (การเฝ้าเดี่ยว) และในการมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักร คุณเชื่อหรือไม่ว่า พระเจ้าจะทรงตรัสกับคุณเมื่อคุณได้เข้าเฝ้าพระองค์ทั้งในการเฝ้าเดี่ยว และการนมัสการในวันอาทิตย์? และที่สำคัญคุณพร้อมจะทำตามที่พระเจ้าตรัสมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *