เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. มีคาห์ 7:1-20

มีคาห์ได้บรรยายถึงสภาพสังคมในเวลานั้นว่า ทุกคนจ้องจะทำร้ายกัน หลอกลวงกัน ทรยศกัน เป็นศัตรูกัน หาความไว้วางใจไม่ได้ และแผ่นดินเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ซึ่งมีคาห์จบลงด้วยคำพูดที่น่าสนใจในข้อ 7 ที่ว่า “แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า” บทเรียนจากชีวิตของมีคาห์หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *