เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. สดุดี 147:1-20

ดาวิดรู้พระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง และพระองค์ทรงสนใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งใหญ่ในสายตาของเรา แม้แต่ดวงดาว พระเจ้าก็ทรงนับดาวและตั้งชื่อมันทุกดวง (ข้อ 4) สิ่งที่ดาวิดพูดสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดใน มัทธิว 10:30 ที่ว่า“ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” การที่พระเจ้าทรงเอาใจใส่ และสนใจในทุกรายละเอียดในชีวิตของคุณ หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *