เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. สดุดี 146:1-10

“พระเจ้าทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว พระองค์ทรงชูลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรม” (ข้อ 9) พระเจ้าทรงห่วงใยผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ขาดที่พึ่ง ผู้ที่อ่อนแรงเสมอ ลองคิดดูว่า มีพี่น้องคนใดหรือคนที่คุณรู้จักที่อยู่ในสภาพของคนต่างด้าว ลูกกำพร้า หรือหญิงม่าย และกำลังต้องการความช่วยเหลือ คุณจะมีส่วนสำแดงความรักของพระเจ้ากับคนเหล่านั้นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *