เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. สดุดี 149:1-9

“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า ร้องบทสรรเสริญถวายพระองค์ในชุมนุมธรรมิกชน” (ข้อ 1) คิดถึงบทเพลงสักบทเพลงหนึ่งที่คุณประทับใจ ร้องออกมาดังๆ เพื่อสรรเสริญพระเจ้า และคิดพิจารณาถึงเนื้อเพลง (เท่าที่คุณจำเนื้อได้) แล้วหาเหตุผลให้กับตัวเองว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณชอบเพลงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *