เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 12 ก.ย. สดุดี 150:1-6

สดุดีบทนี้เป็นบทสุดท้าย เป็นบทสรุปที่เหมาะสำหรับพระธรรมสดุดีทั้งเล่ม โดยเนื้อหาทั้งบทกล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้า แต่ในความจริง เราอาจไม่สามารถจบการดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยการสรรเสริญพระเจ้าได้ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เมื่อสิ้นสุดวัน อธิษฐานขอให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *