เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 13 ก.ย. เศฟันยาห์ 1:1-18

มีการกล่าวถึง “วันแห่งพระเจ้า” ซ้ำๆ กันถึง 16 ครั้ง ในข้อ 7,8,9,10,14,15,16,18 ซึ่งย้ำให้รู้ว่า วันแห่งการพิพากษา จะมาถึงแน่นอน แม้ว่าวันนี้ คุณจะเห็นและอยู่ในสังคมที่เอารัดเอาเปรียบและเห็นแก่ตัว ผู้คนต่างข่มเหงผู้อื่น มีคนมากมายที่ไม่มีพระเจ้า เยาะเย้ยพระเจ้า แต่ก็ยังคงอยู่อย่างมีความสุข จนคุณอดคิดไม่ได้ว่า “พระเจ้าไม่ทำอะไรเลยหรือนี่?” จนอยากเลิกเชื่อในพระเจ้า ขอความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณให้ยืนหยัดในความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *