เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. ฮักกัย 1:1-15

“เจ้าทั้งหลายหวังได้มาก แต่นี่แน่ะก็ได้น้อย และเมื่อเจ้านำผลมาบ้านของเจ้า เราก็เป่ามันไปเสีย พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ทำไมเป็นอย่างนั้นเล่า ก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็สาละวนอยู่กับเรื่องบ้านของตน” (ข้อ 9) อีกไม่กี่วันคริสตจักรของเราก็ฉลองครบรอบ 60 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายนนี้แล้ว อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรา เผื่ออาจารย์ ผู้นำ และสมาชิกทุกคนที่จะไม่สาละวนแต่เรื่องบ้านของตนเอง แต่จะสาละวนกับพระนิเวศ (คริสตจักร) ของพระองค์ เพื่อพรของพระเจ้าจะอยู่เหนือคริสตจักรของเรา และไหลไปสู่ทุกๆ บ้านที่อยู่รอบคริสตจักรของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *