เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 21 ก.ย. มาลาคี 2:17-3:12

มีคำพูดและความคิดในเวลานั้นว่า “ทุกคนที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้า และพระองค์ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้น” หรือโดยถามว่า “พระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหน” (2:17) ความคิดและคำพูดแบบนี้เป็นการดูหมิ่นพระเจ้า และไม่ให้เกียรติพระเจ้า เป็นการให้ร้ายโดยไม่มีมูลความจริง คุณเคยคิดหรือพูดแบบนี้ หรือคิดในทำนองนี้หรือไม่? ถ้าเคยอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า และขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อให้กับคุณ และเลิกสงสัยในความดีงามของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *