เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. ทิตัส 1:1-10

คุณรู้หรือไม่ว่า “หลักคำสอนอันแท้” คืออะไร ดูในข้อ 1-3 ความรอดที่พระเจ้าประทานให้มีทางเดียวคือผ่านทางการเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้น คำสอนอื่นที่ผิดไปจากนี้คือคำสอนผิด คุณจะสามารถชี้แจงและหักล้างคำสอนผิดที่เข้ามาในชีวิตของคุณและคนอื่นๆ ได้หรือไม่ คุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ตัวคุณเองพร้อมที่จะปกป้องความเชื่อได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *