เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. ทิตัส 1:10-16

“เขาแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้า แต่ว่าในการกระทำของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ เขาเป็นคนน่าชัง ไม่เชื่อฟังใคร และไม่เหมาะที่จะกระทำกรรมดีใดๆ เลย” (ข้อ 16) เปาโลกำลังสอนถึงความจริงในการเติบโตฝ่ายวิญญาณว่า จะต้องไม่เป็นแต่ปาก แต่เกิดจากภายในและแสดงออกมาเป็นการประพฤติด้วย  คุณคิดว่า ชีวิตของคุณเป็นแบบไหน เป็นคริสเตียนแต่ปาก หรือเป็นคริสเตียนทั้งชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *