เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 11 ต.ค. 2 พงศาวดาร 9:13-21

สติปัญญาและความมั่งคั่งของซาโลมอนนั้นมาจากการอวยพรของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่พิเศษสำหรับซาโลมอน และแน่นอนพระเจ้าทรงสร้างเราและทรงประทานสิ่งดีด้วยพระประสงค์ที่พิเศษและแตกต่างจากซาโลมอน ลองใคร่ครวญชีวิตของคุณว่า มีพระพรอะไรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคุณ และพระเจ้าอยากให้ใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *