เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2 พงศาวดาร 10:12-19

เรโหโบอัมได้ทำสิ่งโง่เขลาโดยการไม่เชื่อคำแนะนำของผู้อาวุโส ซึ่งสอดคล้องกับคำขอของประชาชน แต่กลับไปเชื่อคำแนะนำของคนหนุ่มซึ่งขัดแย้งกับคำขอของประชาชน ทำให้ประชาชนก่อกบฏ คุณจะนำเอาบทเรียนของเรโหโบอัมมาใช้ในการขอคำปรึกษาเพื่อจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคที่คุณเผชิญหน้าอยู่อย่างไร? และคุณให้พระเจ้ามีส่วนในการให้คำปรึกษาต่อคุณมากน้อยเพียงไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *