เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 2 พงศาวดาร 11:1-23

เพราะว่าเรโหโบอัมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และไม่สู้รบกับพี่น้องของเขา พระเจ้าจึงอวยพรอาณาจักรยูดาร์อย่างมากมาย แต่เขาได้ดำเนินในวิถีของเดวิดและซาโลมอนเป็นเวลาสามปี (ก่อนที่จะทอดทิ้งพระเจ้าไป) ชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าพระผู้สร้าง พระเจ้าทรงแสวงหาคนที่ติดตามพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต สุดใจ สุดกำลังและความคิด คุณพร้อมที่จะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของคุณหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *