เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 2 พงศาวดาร 12:1-16

หลังจากที่ราชอาณาจักรของเรโหโบอัมมั่นคงและแข็งแรงแล้ว เขาก็ทอดทิ้งพระเจ้า หันหลังให้กับคำสั่งสอนของพระเจ้า ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งที่ดี มีคุณประโยชน์ในชีวิตของคุณ (ความรู้ ความสามารถ เกียรติยศ อำนาจ เงินทอง การงาน ครอบครัว) และสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณรักพระเจ้า และติดตามพระองค์น้อยลงหรือเปล่า? คุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือที่สองในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *