เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2 พงศาวดาร 13:1-12

“พันธสัญญาเกลือ” ที่พระเจ้าทรงให้กับอิสราเอลนั้น หมายถึงพันธสัญญาที่จะไม่มีวันสูญสิ้นไป เพราะเกลือเป็นสัญญาลักษณ์ในการเก็บอาหารไว้ไห้นาน แม้ตอนนี้อิสราเอลต้องต่อสู้กันเองเพราะผิดพันธสัญญา แต่พระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญา ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณ และทูลขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะติดตามพระเจ้าเสมอไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *