เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 18 ต.ค. 2 พงศาวดาร 13:13-22

ในตอนนี้ เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อยูดาห์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงฟังคำอ้อนวอนของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาชนะการสู้รบ ขอให้คุณมีความมั่นใจว่า พระเจ้าทรงดูชีวิตของคุณอยู่เสมอ และทรงฟังคำอธิษฐานทุกๆ คำของคุณ พระองค์จะประทานคำตอบที่ดีและเหมาะสมถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นจงอธิษฐานด้วยความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *