เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 19 ต.ค. 2 พงศาวดาร 14:1-15

เอธิโอเปียยกกองทัพใหญ่จำนวนคนมากถึง 1 ล้านคนมาต่อสู้กับยูดาห์ แต่พระเจ้าทำให้ยูดาห์ (ผู้ที่ไม่มีกำลัง) มีชัยชนะเหนือเอธิโอเปีย (ผู้ที่มีกำลัง) (ข้อ 11) โดยไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว (ข้อ 13) อะไรคือ “กองทัพใหญ่” ที่คุณกำลังต่อสู้ด้วยในตอนนี้ มอบ “กองทัพใหญ่” นั้นไว้กับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและสันติสุขจากพระเจ้าที่จะเข้ามาครอบครองจิตใจของคุณ เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *