เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2 พงศาวดาร 15:1-19

อาสาได้ “ขจัดสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน” จากแผ่นดินยูดาห์และเบนจามิน  และ “ซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเจ้า” ขึ้นมาใหม่ ลองพิจารณาชีวิตของคุณว่า มีสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใดบ้างที่คุณจะต้องขจัดออกจากชีวิต และคุณต้องซ่อมแซมแท่นบูชาในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *