เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2 พงศาวดาร 16:1-14

พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาเตือนและตำหนิอาสาเรื่องไม่พึ่งและวางใจในพระเจ้ากลับไปพึ่งมนุษย์คือ อัสซีเรีย แต่อาสากลับโกรธและจับผู้เผยพระวจนะขังคุก   ต่อมาเขาก็เป็นโรคที่เท้าอย่างร้ายแรง เขาก็ยังดื้อดึงไม่ยอมพึ่งพระเจ้ากลับไปหาแพทย์เท่านั้นและเสียชีวิตในที่สุด เมื่อคุณมีปัญหาในชีวิตคุณพึ่งพาพระเจ้า และความรอบรู้ต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้ หรือคุณพึ่งความรอบรู้ของตัวเองหรือมนุษย์คนอื่นเพียงอย่างเดียว?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *