เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2 พงศาวดาร 17:1-19

“เมื่อเยโฮชาฟัทดำเนินในพระมรรคาของพระเจ้า พระทัยของพระองค์ก็เข้มแข็งขึ้น พระองค์จึงทำลายปูชณียสถานสูงและบรรดาอาเชราห์เสียจากยูดาห์” (ข้อ 6) เพราะรู้ว่า เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย ชีวิตส่วนตัวของคุณในการใกล้ชิดพระเจ้าในแต่ละวัน ผ่านการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดี่ยว เป็นอย่างไรบ้าง? อธิษฐานขอการเติบโตและรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบวันต่อวันให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *