เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2 พงศาวดาร 18:1-11

อาหับชอบฟังแต่คำเผยพระวจนะที่รื่นหู ชังคำตักเตือน จะเห็นว่าเขาเป็นคนขาดปัญญา แต่เยโฮชาฟัทมีปัญญาแยกแยะได้ว่าผู้เผยพระวจนะของอาหับนั้นใช้ถ้อยคำหลอกลวง ท่านจึงให้หาผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์แท้จริง ในปัจจุบันมีคำสอนมากมายทั้งในคริสตจักร และนอกคริสตจักรที่ฟังแล้วเราชอบ แต่ไม่ได้หมายความว่า คำสอนเหล่านั้นถูกต้อง อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำสอนเหล่านั้นกับพระคัมภีร์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *