เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 24 ต.ค. 2 พงศาวดาร 18:12-34

มีคายาห์มีจิตใจที่เกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าเกรงกลัวมนุษย์ เขาตัดสินใจที่จะพูดในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงต่อเขา แม้รู้ว่า ถ้าพูดออกไปแล้วจะเป็นผลร้ายต่อตัวเองก็ตาม คุณจะนำแบบอย่างของมีคายาห์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมที่คุณอยู่ได้อย่างไร? ขอพระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *