เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2 พงศาวดาร 19:1-11

เยโฮชาฟัทถ่อมใจยอมฟังคำตักเตือนของพระเจ้าที่ผ่านมาทางเยฮู ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง รวมทั้งตั้งผู้วินิจฉัยและกำชับให้พวกเขายำเกรงพระเจ้า สัตย์ซื่อ ไม่ลำเอียง ไม่รับสินบน ลองทบทวนดูว่า พระเจ้าได้ตักเตือนคุณในเรื่องใดบ้าง? ขอให้สุภาษิต 29:1 ที่ว่า “บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังแข็งคอ ประเดี๋ยวคอจะหัก” ช่วยเหลือคุณในการถ่อมใจลง ฟังเสียงพระเจ้าและหันหลังให้กับความผิดบาป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *