เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 26 ต.ค. 2 พงศาวดาร 20:1-19

เมื่อมีภัยมาถึงชนชาติ เป็นภัยที่ร้ายแรง เยโฮชาฟัทในฐานะผู้นำตัดสินใจแสวงหาพระเจ้าและประกาศอดอาหารทั้งชนชาติ คนในชาติก็ลุกขึ้นร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อแสวงหาพระเจ้า เยโฮชาฟัทก็เป็นผู้นำอธิษฐานวิงวอนเพื่อชนชาติขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ลองมองดูสังคมในประเทศไทยของเรา ความผิดบาปที่มีมากมาย ทั้งการคอร์รัปชั่น ความรุนแรง การปล้น ฆ่า ข่มขืน การทำแท้ง ยาเสพติด การมัวเมาในวัตถุนิยม ฯลฯ เราอาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ แต่เราอธิษฐานได้ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเรา ประเทศของเรา ขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *