เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2 พงศาวดาร 20:20-37

เมื่อเยโฮชาฟัทชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าประทานความสงบให้อิสราเอลรอบด้าน (ข้อ 30) แต่เมื่อท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้า รวมมือกับคนที่ชั่วร้าย พระเจ้าก็ทำลายการงานนั้นเช่นกัน (ข้อ 36-37) อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า โดยที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดบาป แต่จะนำความสงบสุขที่แท้จริง คือ ความรอดในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนเหล่านั้นที่คุณรู้จัก อธิษฐานเผื่อวันอาทิตย์นี้ด้วย (30) สำหรับ อ.มะลิ ในการเทศนาประกาศ “สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *