เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 2 พงศาวดาร 21:1-20

เยโฮรัมแห่งยูดาห์ ไม่ได้เดินตามรอยบิดาที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้า เพราะเขาได้แต่งงานกับธิดาของอาหับที่ชั่วร้าย อิทธิพลของภรรยาทำให้เยโฮรัมออกจากทางของพระเจ้า พระเจ้าทรงนำภัยพิบัติมาถึงชนชาติและลูกหลานของเขา การแต่งงานไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรักเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย อธิษฐานเผื่อคู่ครองของคุณในอนาคต ที่จะมีความเชื่อเดียวกัน ถ้าคุณแต่งงานแล้ว และคู่ของคุณไม่ได้เชื่อพระเจ้า อธิษฐานเผื่อความรอดที่จะมีมาถึงคู่ครองของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *