เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2 พงศาวดาร 22:1-12

ความผิดบาปในครอบครัวของเยโฮรัมไม่ได้หมดไปเมื่อพระองค์เสียชีวิต แต่ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องในชีวิตของลูกชาย (อาหัสยาห์) ถูกฆ่าตาย และภรรยา (นางอาธาลิยาห์) อย่าคิดว่า การแต่งงานกับผู้ที่เชื่อจะมีผลแค่คน 2 คน แต่ส่งผลถึงคนรุ่นลูก รุ่นหลานด้วย ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน จงอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ จงอธิษฐานเผื่อคู่ครองของลูกหลานคุณในอนาคตตั้งแต่วันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *