เฝ้าเดี่ยว วันอาทิต์ที่ 30 ต.ค. 2 พงศาวดาร 23:1-21

อีกครั้งที่ราชวงศ์ยูดาห์กลับใจแสวงหาพระเจ้า ทำลายพระบาอัล เพราะคนที่เป็นที่ปรึกษาของโยอาชคือ เยโฮชาดาปุโรหิต ผู้เป็นคนชอบธรรม ได้อบรมชี้แนะแนวทางให้โยอาชสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์ จะเห็นว่าแบบอย่างชีวิตของเยโฮยาดามีอิทธิพลต่อโยอาชเป็นอย่างมาก อธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้คุณรู้ว่า คุณจะเป็นแบบอย่างชีวิตในการติดตามพระเจ้าเพื่อส่งอิทธิพลให้กับลูกหลาน/ผู้อื่น ในด้านใดบ้าง? และขอให้สำเร็จในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *