เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2 พงศาวดาร 24:1-16

พระเจ้าทรงพอพระทัยชีวิตเยโฮยาดาปุโรหิตที่มีวิญญาณแห่งการฟื้นฟูเป็นอย่างมากที่เขาได้ฟูมฟักโยอาชที่มีสายเลือดชั่วร้าย และเป็นที่ปรึกษาให้โยอาชแสวงหาพระเจ้า และซ่อมแซมพระนิเวศของพระองค์ เมื่อเขาสิ้นชีวิต พระเจ้าอนุญาตให้ฝังศพท่านในนครดาวิดท่ามกลางบรรดาพระราชา ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นพระราชา พระเจ้าไม่เคยลืมคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ เมื่อเขาเกรงกลัวพระเจ้าพระองค์ก็ให้เกียรติเขา ถ้าคุณให้เกียรติพระเจ้า พระเจ้าก็จะให้เกียรติคุณเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *