เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 1 พ.ย. 2 พงศาวดาร 24:17-27

ชีวิตของโยอาชน่าจะจบลงด้วยดี แต่ในปั้นปลายชีวิต ท่านกลับละทิ้งพระเจ้า โดยฟังคำแนะนำของมนุษย์ แถมยังฆ่าเศคาริยาห์ลูกชายของเยโฮยาดา ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่ดูแลเขามาอย่างดี มีคำแนะนำ คำชักชวนมากมายที่มาถึงชีวิตของเราในแต่ละวัน แต่มีเพียงทางของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้คุณดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *