เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 2 พ.ย. 2 พงศาวดาร 25:1-16

อามาสิยาห์กระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้า แต่มิใช่ด้วยพระทัยที่แท้จริง (ข้อ 2) เราอาจจะมาโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้า ถวายทรัพย์ สรรเสริญพระเจ้า นำประชุม แจกใบปลิว โดยที่ไม่ต้องเป็นคริสเตียน หรือมีความเชื่อในพระเจ้าเลย แต่ถ้าเราบอกว่า เราเป็นคริสเตียน เรามีความเชื่อในพระเจ้า เราจะไม่สามารถหยุดมาโบสถ์ หยุดถวายทรัพย์ หยุดสรรเสริญพระเจ้า หยุดรับใช้พระเจ้าได้ คุณคิดว่า วันนี้คุณติดตามพระเจ้าแบบไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *