เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2 พงศาวดาร 25:17-28

อามาสิยาห์ในเวลานั้นเต็มไปด้วยความคึกคะนอง และความเย่อหยิ่ง ทำให้พระองค์ไม่ฟังเสียงของใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งเสียงของพระเจ้า ความหยิ่งไม่เคยนำสิ่งดีมาสู่ชีวิตของใคร ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีความหยิ่งอะไรในใจในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานี้ที่จะอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับคุณ และกลับใจใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *