วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ สดุดี 143:8 “ได้ยิน”

ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึง ความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
เพราะ@ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ @ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไป
เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์

Q1 คำว่า “ได้ยิน” “วางใจ” และ “สอน” เกี่ยวข้องกับ “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณ “ได้ยินความรักมั่นคงของพระเจ้า” ผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง (สังเกตคำหลัง  µ) อธิษฐานขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของคุณ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 20-22  มาระโก 7:1-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *