เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2 พงศาวดาร 30:1-27

ภาพการถือเทศกาลปัสกาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก หลังจากอิสราเอลแยกเป็น 2 อาณาจักร สะท้อนให้เห็นถึง “จิตใจของผู้ที่ปักใจเสาะหาพระเจ้า” อย่างแท้จริง แม้ว่าพิธีการ เครื่องใช้ต่างๆ บุคคลอาจจะไม่ครบสมบูรณ์ จนเฮเซคียาห์ต้องอธิษฐานขอการยกโทษจากพระเจ้า (ข้อ 18-19) ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อการนมัสการวันอาทิตย์ที่มาถึงนี้ ให้ทุกคนที่เข้ามนัสการ เข้ามาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง (รวมทั้งตัวคุณด้วย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *