เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2 พงศาวดาร 31:1-21

เฮเซคียาห์ทรงวางระบบการดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งบรรดาปุโรหิต และคนเลวีตามคำสั่งในธรรมบัญญัติของโมเสส เพื่องานของพระเจ้าจะจำเริญยิ่งๆ ขึ้นวันนี้คุณมีส่วนดูแลผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของเราอย่างไร? คุณเคยอธิษฐานเผื่อท่านอย่างสม่ำเสมอ หรือถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ให้ความช่วยเหลือในยามจำเป็นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *