เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 2 พงศาวดาร 32:1-15

เฮเซคียาห์สะท้อนความไว้วางใจอย่างสุดหัวใจที่เขามีต่อพระเจ้า โดยกล่าวว่า “ฝ่ายเขามีแต่กำลังเนื้อหนัง แต่ฝ่ายเรามีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงสถิตกับเรา ที่จะทรงช่วยเราและสู้รบฝ่ายเรา” (ข้อ 8) ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณสั่นคลอนในความเชื่อ อธิษฐานขอให้คุณมีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจแบบที่เฮเซคียาห์มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *