เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2 พงศาวดาร 32:16-23

กษัตริย์เฮเซคียาห์แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองโดยวิธีที่ค่อนข้างแปลก แทนที่พระองค์จะทรงเตรียมทหารให้พร้อมออกสงคราม พระองค์กลับนำจดหมายของศัตรูไปอ่านให้พระเจ้าฟังในพระนิเวศของพระเจ้า (2 พกษ.19:14) ซึ่งนั่นคือการอธิษฐานนั่นเอง เมื่อคุณประสบกับปัญหาในชีวิต และคุณใช้ทุกวิธีทางแล้ว แต่ไม่มีทางออก จงจำไว้ว่า คุณยังมีอาวุธอีกหนึ่งอย่างคือ “อธิษฐาน” จงคุกเข่าและอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *