เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2 พงศาวดาร 32:24-33

ความยิ่งผยองยังเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่ติดตามพระเจ้า เฮเซคียาห์ก็เช่นกันเขาตกลงไปในความบาปเรื่องการหยิ่งผยอง แต่ยังดีที่เขารู้ตัวและกลับใจทัน ลองทบทวนชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมา คุณเริ่มทำตามใจตัวเองมากขึ้น แทนที่จะเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์หรือเปล่า? ถ้าคุณเริ่มทำตามใจตัวเองมากขึ้น อธิษฐานขอความถ่อมใจจากพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *