เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2 พงศาวดาร 36:11-23

และแล้ววาระสุดท้ายของเยรูซาเล็มก็มาถึง ซึ่งเป็นไปตามคำของพระเจ้าด้วยเหตุของความบาปของประชาชนอิสราเอลที่กบฏต่อพระเจ้าที่ทวีมากขึ้น และมากขึ้น พวกเขาไม่ฟังคำเตือนของพระเจ้า เมื่อความผิดบาปมาถึงขีดสุด การพิพากษาลงโทษก็เกิดขึ้น อิสราเอลถูกทำลายสิ้นทั้งคน และแผ่นดิน ผลของความบาปนั้นรุนแรงกว่าที่เราคิด ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพ และขอพระเจ้าเมตตาคุณ ถ้าคุณกำลังได้รับผลกระทบจากการทำบาปในชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *