วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ทิตัส 3:1 “พลเมืองที่ดี”

จงเตือนพวกเขา@ให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจ ของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมือง
และพวกที่มีอำนาจ
@ให้เชื่อฟังและ¥พร้อมจะทำการดีทุกอย่าง

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ใด้ให้ “หลักการพื้นฐาน” ในการเป็น “พลเมืองที่ดี” ของสังคมอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “หลักการพื้นฐาน” การเป็น “พลเมืองที่ดี” นี้ไปใช้กับ “ปัญหาด้านการเมือง” “การปฏิบัติตามกฎหมาย” และ “การไม่เป็นภาระของสังคม” อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 10-12 ลูกา 9:37-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *