เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. วิวรณ์ 2:1-7

เอเฟซัสเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียน้อย อยู่ห่างจากเกาะปัสมอสประมาณ 45 กิโลเมตร ชาวเอเฟซัสคลั่งใคล้การนมัสการรูปพระอาร์เทมิส เมื่อพวกเขาเชื่อพระเจ้า เขาก็ละทิ้งรูปเคารพเหล่านั้น พวกเขาขะมักเขม้นและขยันในการรับใช้พระเจ้าด้วยความอดทน แม้จะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ตาม จนลืมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ลืมความรักดั้งเดิม ชีวิตของคุณเหมือนหรือแตกต่างจากพี่น้องที่นี่? คุณคิดว่า พระเจ้าอยากเห็นการรับใช้ด้วยการอดทน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์มากกว่ากัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *