เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. วิวรณ์ 2:12-17

เมืองเปอร์กามัมอยู่ทางทิศเหนือห่างจากเมืองเอเฟซัสอีก 70 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการปกครองของเอเชีย เป็นศูนย์กลางในการนมัสการจักรพรรดิ์ พระเยซูจึงเรียกว่าเป็นเมืองที่นั่งของซาตาน เป็นคริสตจักรที่ซื่อสัตย์ในการยืนหยัดเพื่อพระนามของพระเยซู แต่มีจุดอ่อนที่อะลุ่มอล่วยกับบาปของโลก เช่นให้สมาชิกเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ และการแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ ลองใคร่ครวญดูว่า ตัวคุณหรือคริสตจักรของคุณอะลุ่มอล่วยกับบาปของโลกนี้อย่างไรบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือให้คุณยืนหยัดในความจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *