เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 29 พ.ย. วิวรณ์ 3:1-6

เมืองซาร์ดิสอยู่ทางตอนใต้ของเมืองธิยาทิราประมาณ 50 กิโลเมตร เมืองที่สร้างบนภูเขาสูง 450 เมตร ประชาชนรู้สึกว่า เมืองนี้มั่นคง ไม่มีใครเอาชนะได้ มีความมั่นใจเกินไป ซาร์ดิสมีชื่อเสียงในความมีชีวิตชีวา มีสมาชิกมาก มีการเทศนาที่ตื่นเต้น ถวายทรัพย์มาก แต่ไม่ประกาศข่าวประเสริฐออกไปสู่คนข้างนอก เป็นเหมือนต้นไม้ที่มีแต่ใบเขียวชอุ่ม แต่ไม่มีผลให้กิน ชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลคือ การนำความรอดไปสู่ผู้อื่น อธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้ตัวคุณ และคริสตจักรของเราที่จะจริงจังและประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *